Regulamin

REGULAMIN VILLA ADAMO / VILLA’S ADAMO REGULATIONS

 


§ 1

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.

The Boarding house  rent its rooms for a period of a charging day. The Boarding house is obliged to accomodate Guest from 2.00p.m. to 11p.m. the next day (noon).

 


2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 09:00 ostatniego dnia planowanego pobytu, co jednak nie jest wiążące dla pensjonatu.

Guests willing to extend their stay should inform the reception desk till 9.00 a.m, on the last day of their planned stay. Though the reguest for extension isn’ binding for the Boarding house.


§2

1. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w pokoju gościnnym od godz. 22.00 do godz.7.00 dnia następnego.

Unregistered Guests are not allowed to stay in the Boarding house room from 10p.m. to 7.00a.m. the next day.

 


2. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

Boarding house Guests, after vacating the room, mustn’t hand it over to another person, even if the already in advance paid period isn’t over yet.

 


§ 3

W pensjonacie należy zachować ciszę od godz.22.00 do 7.00 dnia następnego.

Guests should obey night-time peace and quiet from 10.00 p.m. to 7.00 a.m.

 


§ 4

Odpowiedzialność pensjonatu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług pensjonatu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji.

The Boarding house liability for loss or damage of things brought in by people, who are using Pension service are regulated by the articles 846-849 of the Civil Code. The Boarding house liability for loss and damage of any values, money, securites and objects of scientific or artistic value is restricted, if they haven’t been handed over to a Boarding house employee at the reception desk for safekeeping.


 

§ 5

Gość ponosi odpowiedzialność materialną (wg wewnętrznego cennika) za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu, powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.

Guests are obliged to pay, according to the internal price-list, for any damage ( Boarding house equipment and technical appliances) caused by them or their visitors.

 

§6

Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać bez uzgodnienia z recepcją, jakichkolwiek urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.

Due to fire precautions a Guest may not use his or her own electrical heating appliances, which do not belong to the room equipment.

 


§ 7

W pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia.

This is a non-smoking boarding house.

 


§ 8

W pensjonacie obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.

No animals allowed in the boarding house.

 


§ 9

Villa Adamo zobowiązana jest:

The Villa Adamo is committed to:

 
1. Zapewnić warunki pełnego wypoczynku Gościa.

Ensure hotel conditions, which enable a Guest to rest to the fullest.

 
2. Na życzenie Gościa zapewnić codzienną wymianę ręczników i pościeli.

Ensure daily towel change and daily linen change upon Guest’s request.

 
3. Bezzwłocznie reagować na zgłoszenie uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń pensjonatu oraz czystości i porządku w pensjonacie - przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek lub braków.

React promptly to complaints and observations about services’ standard functioning of hotel equipment, Hotel cleanliness and order. If a Guest encounters any concerns, the Hotel is committed to correct the situation immediately.